Aktiv arbetsplats

Hälsa i Helhet sätter ditt företag eller förening i rörelse genom aktiva övningar och ökad medvetenhet inom träning, näring och återhämtning.
Tre viktiga pusselbitar för långsiktigt och hållbart välmående!

Vi bjuder på 30 min konsultation! 

Vi möts upp via Zoom eller så kommer ut till er, det enda ni behöver göra är att avsätta 30 min.

Vi gör en behovsanalys, utifrån den gör vi en aktiv plan för er arbetsplats.

Kontakta oss!

Vilka är era utmaningar?
Svårt att få tiden att räcka till?
Hög stressnivå?
Stillasittande arbete eller konferenser?
Enformiga arbetsuppgifter eller tunga lyft?
Höga sjuklönetal?
Svårt att få energin att räcka hela dagen?

Investera tid med Hälsa i Helhet och vi lovar att det ger er:
En stabil och trygg bas att stå på så att ni känner er starka och fyllda med energi för att lättare kunna fokusera på era arbetsuppgifter
Glada medarbetare med ett stort leende på läpparna
Ökad medvetenhet om varje individs hälsa och om helheten
Inspiration och ökad kunskap om den vardagliga fysiska och mentala träningen

Hur mycket tid vill ni investera i er hälsa? 

2 timmar:

 • En aktiv föreläsning om våra tre viktiga pusselbitar för hållbart välbefinnande. Vi kombinerar teori med övningar. Tid för reflektion och frågor.
 • Uppföljning ingår enligt överenskommelse


Halvdag, 4 timmar 

 • Aktiv föreläsning om våra tre viktiga pusselbitar för hållbart välbefinnande. Vi kombinerar teori med övningar.
 • Ett fysiskt träningspass
 • Mindfulnessövning
 • Snacks (enligt ök)
 • Tid för reflektion och frågor
 • Uppföljning ingår enligt överenskommelse


Heldag, 8 timmar 

 • Föreläsning om våra tre viktiga pusselbitar för hållbart välbefinnande.
 • Ett gemensamt fysiskt pass och ett lugnare rörelsepass.
 • Mindfulnessövningar
 • Lunch
 • Snacks
 • Tid för reflektion och frågor
 • En digital handbok till alla deltagare. Fylld med teori och övningar utifrån det vi har gått igenom under dagen samt värdefulla vardagstips för att bibehålla motivationen
 • Inspelad ljudfil med mindfulnessövning för att kunna träna själv
 • Uppföljning ingår enligt överenskommelse

Detta är förslag på upplägg. Kontakta oss för att få ett anpassat upplägg utifrån era behov och önskemål.